Suikerunieterrein, Groningen

Nieuwbouw op het Suikerunieterrein: de wijk van de toekomst In 2021 moeten de eerste 550 woningen op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen gerealiseerd zijn. Er komen op termijn zelfs mogelijk 2.500 tot 4.000 huizen! Spreekt deze woon/werklocatie u aan? Via onze contactpagina kunt u uw interesse al kenbaar maken. Wij houden u graag op de hoogte.

Iets anders

Vanaf 2020 wordt er gestart met de bouw van 550 woningen op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Uiteindelijk komen er tussen de 2.500 en 4.000 woningen.

Een unieke wijk die Groningen dus niet kent. Dat zijn de woorden van de wethouder. 'Het is de eerste wijk die voldoet aan de principes van de toekomst: klimaat- en energieneutraal, energieopwekkend, groen, maar ook een samensmelting van wonen en werken. Ook zal de auto een minder prominente plek innemen dan in de huidige woonwijken', laat Van der Schaaf weten. 

Drie deelgebieden

Het Suikerfabriek-terrein is onder te verdelen in 3 deelgebieden: De Kreken, De Vloeivelden en Het Voorterrein. Voor alle drie de deelgebieden geldt dat er een mix is van wonen, werken en recreëren. Uitgaande van het huidige plan van 2500 woningen komen er 850 op het Voorterrein, 1100 op De Kreken en 600 op de Vloeivelden.

171117_Kreken.jpg
B88854313Z.1_20171117165716_000+GKCO2A1H.1-0.jpg
171117_Vloeivelden.jpg
Suikerunieterrein.jpg
De Kreken.jpg
voorbeeld-kreken.jpg

De Kreken – natuurlandschap
De gemeente wil als eerst starten met de bouw van 550 woningen in een gebied dat luistert naar de naam "De Kreken". De Kreken wordt de ‘wijk van de toekomst’: klimaat- en energieneutraal, energieopwekkend, groen, maar ook een samensmelting van wonen en werken. Ook zal de auto een minder prominente plek innemen dan in de huidige woonwijken. Het krekenlandschap heeft een lage dichtheid en staat in het teken van wonen in de natuur. In het natuurlandschap komt een mix van sociale huurwoningen, koop- en starterswoningen en appartementen. In 2020 wordt gestart met ca. 550 woningen, maar het worden er minimaal 2500.

‘Nieuwe energie voor het terrein van de‘ Suikerfabriek’. Een plek waar de wens om wonen, ondernemerschap en recreatie bijeen te brengen mogelijk wordt gemaakt. Een plek waar je naar toe wordt getrokken. De torenhoge schoorstenen, hijskranen op de kade en aan en afrijdende wagens stonden symbool voor actie, naast de kenmerkende geur was het terrein een herkenningspunt voor alle inwoners in de Stad.’

Vloeivelden - Dijklandschap

Aan de noordwestkant van het terrein liggen de vloeivelden. De Vloeivelden krijgt een dijkenlandschap die bestaat uit buurtschappen die zijn geconcentreerd op langgerekte ‘terpen’ die grenzen aan het producerend landschap. De combinatie van een unieke dijktypologie met de productieve Vloeivelden zal kansen geven voor innovatie en pioniers. Ook hier zijn verschillende typen ontwikkelingen mogelijk, gebaseerd op de actuele vraag.  Mogelijk komt daar een haven waar woonboten kunnen liggen. De vloeivelden worden echter afgescheiden door een treinspoor. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een (tijdelijke) brug aan te leggen of een tunnel.

Voorterrein - stedelijk
Het verharde terrein rondom het zeefgebouw biedt door de ligging ten opzichte van de binnenstad en het Hoendiep een uitgelezen kans om een gemengd stedelijk milieu te ontwikkelen met een hoge bebouwingsdichtheid en een mix van functies. Een referentie voor deze ontwikkeling is de Hortusbuurt: een helder stratenpatroon dat binnen deze kaders plaats biedt aan een grote variatie in bebouwing en functies: hofjes, pakhuizen, werkplaatsen, appartementen, grondgebonden woningen, parkeerplaatsen, tuinen, horeca en onderwijs. Het programma is aanvullend op de binnenstad. 

New Sugar District

Onder de naam ‘New Sugar District’ gaat het volledige woonwerkgebied op het voormalig SuikerUnieterrein bekendheid krijgen. New Sugar District wordt ontwikkeld volgens de strategie Cityplot.

Cityplot is geen klassiek stedenbouwkundig plan met een vast eindbeeld maar een methode die de condities schept voor een adaptief en lerend gebied. Er vanuit gaande dat de wereld om ons heen blijft veranderen, dient een stedelijk gebied zich aan te kunnen passen aan nieuwe omstandigheden en kansen, zowel op sociaal en economisch vlak als op het gebied van circulaire innovaties.

Ruimtelijk is New Sugar District sterk verankerd in de stad Groningen.

New Sugar District is een divers en leefbaar nieuw en inclusief stadsdeel dat aanvullend is op de ruimte voor werk, recreatie, cultuur en voorzieningen in de binnenstad.

Leidend bij de ontwikkeling van New Sugar District zijn de verbindingen. New Sugar District is een zelf een verbindende schakel aan de westkant van de stad: het verbindt de stad met het landschap en wijken met elkaar. Bovendien zijn de comfortabele verbindingen met de binnenstad en met het stadspark er essentieel voor wandelaars, voor fietsers en voor duurzame mobiliteit. 

Geïnteresseerd? 
Wilt u op de hoogte blijven van alle volgende stappen die rondom dit project worden genomen? Ziet u zich hier misschien al stiekem wonen? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief via digitale mailingen zorgen wij ervoor dat u betrokken en goed geïnformeerd blijft.