Aanvullende informatie voor het aankopen van een nieuwbouw woning

 

 • Screening door deskundige van Woningborg
 • Bouwplan
 • Zekerheid

Woningborg - certificaat Nieuwbouw

Wanneer een nieuwbouw woning wordt gebouwd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling brengt dit voordelen met zich mee. 

Screening door deskundige van Woningborg
De contractstukken worden dan door de deskundigen van de Woningborg getoets op een evenwichtige rechtsverhouding tussen u en de bouwonderneming. Woningborg heeft hiervoor model overeenkomsten opgesteld die te downloaden zijn. 

Bouwplan
Naast dat de contractstukken worden gescreend zal de bouwonderneming het bouwplan moeten indienen ter acceptatie. Wanneer het bouwplan wordt geaccepteerd onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling die van toepassing is, betekend dit dat u als koper van een woning in dit plan, een Woningborg certificaat ontvangt. 

Zekerheid
Een Woningborg certificaat biedt u als koper altijd twee zekerheden. 

-De Insolventiewaarborg
Wanneer er sprake is van een faillissement van de onderneming tijdens de bouw. Zorgt Woningborg ervoor dat de woning wordt afgebouwd inclusief de overeengekomen meer- en minderwerk. Daarnaast kan er ook voor gekozen worden om een schadevergoeding uit te keren in plaats van afbouw. 

-De Herstelwaarborg
Vanaf 3 maanden na de oplevering verstrekt de onderneming Woningborg - Garantie op gebreken aan uw woning gedurende 6 jaar en bij ernstige gebreken zelf 10 jaar en 3 maanden. Woningborg zal deze garantie waarborgen wanneer de onderneming dit niet kan. 

Meer weten of wilt u graag de model overeenkomsten downloaden, kijk dan op de website Woningborg Nieuwbouw 


 

 • Financieel Adviseur
 • Financieringsvoorbehoud
 • Termijnbetalingen
 • Bouwrente
 • Grondrente
 • Rente tijdens de bouw
 • Uitstelrente
 • Boeterente

Financiële zaken 

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komen ook financiële zaken aan bod. Wij hebben een aantal belangrijke zaken uitgelicht. 

Financieel adviseur
Wanneer u een nieuwbouw woning wilt gaan kopen kunt u ervoor kiezen een financieel adviseur in te schakelen. Wij raden u dan ook aan een financieel adviseur in te schakelen die ervaring heeft met nieuwbouw. Een financieel gaat samen met u kijken naar uw financiële situatie. Hiervoor wordt meestal een adviesgesprek ingepland waarvoor een aantal documenten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld;

 • Een salarisstrook
 • Een werkgeversverklaring
 • Pensioenoverzicht
 • Overzicht van je spaargeld en schulden
 • Gegevens van de eventuele huidige woning en hypotheek.
 • Etc.

Op basis van het adviesgesprek en de aangeleverde informatie wordt er een hypotheekadvies opgesteld. Wanneer u het hiermee akkoord bent, zal er een concept hypotheek offerte bij de gekozen geldverstrekker worden aangevraagd. Wanneer de geldverstrekker akkoord gaat, hoeft u alleen nog de definitieve offerte te bevestigen en kunt u een afspraak maken bij de notaris om de hypotheekakte te ondertekenen. 

Financieringsvoorbehoud
In de koop-/aannemingsovereenkomst is in artikel 8, het financieringsvoorbehoud omschreven. Dit voorbehoud geeft u de mogelijkeheid de koop-/aannemingovereenkomst te ontbinden wanneer de bank u geen hypotheek wilt verstrekken of wanneer de maandlasten hoger zijn dan in het koopcontract zijn overeengekomen. Het is daarom van belang dat u goed aangeeft hoeveel hypotheeklast u maximaal (bruto) per maand wilt betalen. Om te kunnen ontbinden is het dan ook van belang om aan te kunnen tonen dat de bruto maandlast in uw hypotheekofferte hoger is dan het maximum bedrag dat er in uw koopovereenkomst is vastgelegd.

Termijnbetalingen 
Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt, betaald u deze vervolgens in termijnen. Eerst betaald u de grond en vervolgens in een aantal termijnen de aanneemsom. De termijnen zijn gebaseerd op de voortgang van de bouw en kunnen per nieuwbouwproject verschillen. 

Bouwrente
Is het verzamelbegrip van grondrente, rente tijdens de bouw en uitstelrente. 

Grondrente
Een projectontwikkelaar koopt een stuk grond voordat hij hier een deel van aan u doorverkoopt. Hij schiet in principe de grondkosten aan u voor. Daarom mag hij de rente over de grond aan u in rekening brengen. Dit mag vanaf de datum dat de projectontwikkelaar het grond heeft gekocht tot aan de datum dat u de koopovereenkomst heeft getekend. 

Rente tijdens de bouw
Wanneer een aannemer is gestart met de bouw en u nog geen koopcontract heeft getekend. Is er net zoals de grondrente sprake van voorschieten. Het kan zijn dat u dan rente moet betalen over de termijnen die al gepasseerd zijn.  Hier is uiteraard geen sprake van wanneer u koopt voordat de bouw gestart is.

Uitstelrente
De uitstelperiode tussen daadwerkelijk koop en overdracht bij de notaris maakt dat u wellicht rente moet betalen over de grondkosten en de bouwtermijnen, ondanks dat u al getekend heeft. 

Boeterente
Wanneer u te laat bent met het betalen van een termijn van de aanneemsom, kan de aannemer boeterente in rekening brengen. 


 

 • Efficiency
 • Duurzaamheid

DocuSign

Om snel, efficiënt en duurzaam te zijn, werken wij vaak met DocuSign. DocuSign is een juridisch gecertificeerde elektronisch ondertekeningsprogramma. Nadat wij met u de overeenkomst hebben doorgesproken kun vervolgens alles van uit thuis nogmaals eens doorlezen en ondertekenen.

Efficiency
Doordat wij DocuSign koppelen aan alle partijen, kan een overeenkomst opvolgend worden ondertekend. Wanneer alle partijen getekend hebben, ontvangt iedereen vervolgens de voltooide overeenkomst in de mailbox. Alle partijen zijn dan op de hoogte, u heeft een huis gekocht! 

Naast het gebruiksgemak draagt DocuSign bij aan het verbeteren van het milieu.

Zo dragen zowel wij en u bij aan het redden van: 

 

 

 

 

 

Behoefte aan meer detail? Bekijk de website van DocuSign voor meer informatie.