Of het nu de 1e, 2e of 3e keer is dat u een woning koopt, het kopen van een nieuwbouwwoning is anders dan het kopen van een woning die al (be)staat. Wij begeleiden u daar graag bij. Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Uiteraard lichten wij nog graag e.e.a. verder toe.

 1.  Optie en wensen

  Als je een huis hebt gevonden dat aan je wensen voldoet, kan je een optie nemen. Een optie verplicht jou nog tot niets. Het geeft alleen aan dat wij het bouwnummer tijdelijk exclusief voor je reserveren. Een optie is over het algemeen kosteloos. Wij verstrekken een optie op een nieuwbouwhuis meestal voor een periode van ongeveer veertien dagen.

  Een optie is dus een periode om uit te kunnen zoeken of je verder wilt met de nieuwbouwwoning of niet. Tijdens de optieperiode zorgen we ervoor dat je alle informatie compleet krijgt om een beslissing te kunnen nemen. Om een beslissing te nemen is het belangrijk om de volgende zaken uit te zoeken:
  a. de financiering van een (nieuwbouwbouw)woning
  b. de verkoop van de eventuele eigen woning (waardebepaling)
  c. de mogelijkheden van woningaanpassing (meerwerk)

  a. Kan ik de nieuwe woning gefinancierd krijgen?
  De meest optimale financiering hangt af van je persoonlijke omstandigheden (o.a.: eigen woning/huursituatie, restschuld, eigen geld, ouders financieren mee etc.). Daarom adviseren wij je om geheel vrijblijvend een erkend hypotheekadviseur van Het Servicekantoor de financiële gevolgen en de haalbaarheid van de koop voor je in kaart brengen. Zij zijn ze gespecialiseerd in nieuwbouw, extra mogelijkheden voor duurzame woningen en het financieren van ondernemers.

  b. Ik heb een eigen woning en nu?
  Indien je in het bezit bent van een eigen woning, is het voor het totale financiële plaatje van belang de waarde en/of (overwaarde/restschuld) te laten bepalen van je eigen woning. In dit kader bieden wij een vrijblijvende waardebepaling/verkoopadvies aan.

  Wanneer je eerst de eigen woning wilt verkopen alvorens over te gaan tot koop van de nieuwbouwwoning zijn er diverse mogelijkheden. Je kunt in overleg een wat langere optie krijgen op een kavel onder voorbehoud van de verkoop van de eigen woning. Of je koopt de nieuwbouwwoning onder voorbehoud verkoop van de eigen woning met daaraan gekoppeld een bepaalde termijn. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

  c. Aanpassen woning naar eigen wens (meerwerk)
  Een bouwbedrijf biedt haar kopers vele keuzemogelijkheden aan om de woning helemaal naar eigen wens te maken. Deze keuzemogelijkheden staan beschreven in de koperskeuzelijst en bestaat meestal uit 3 delen:
  - ruwbouwlijst: bijv. woningverlenging, garage etc.
  - afbouwlijst: bijv. wandcontactdozen, loze leidingen etc.
  - showroom: bijv. keuken, sanitair en tegelwerk

  Indien je tot koop bent overgegaan van de woning en de bouwer aangeeft de bouw in te plannen, worden de keuzes vastgelegd bij de bouwer tijdens een gesprek met de kopersbegeleider. Dit zogenaamde meerwerk is weer mee te financieren in de hypotheek.
   
 2. Koopbeslissing

  Je weet inmiddels wat je kunt lenen en wat je bijbehorende maandlasten zijn. Je weet ook wat de eventuele eigen woning zou moeten opbrengen of je hebt deze inmiddels al verkocht. Je weet globaal wat je aan extra posten wilt meenemen aan meerwerk voor de woning. Kortom, tijd om een keuze te gaan maken. Wanneer je wilt kopen, maar je eigen woning eerst nog moet verkopen, dan is het bij sommige projecten mogelijk om de optie met een optieverklaring onder voorbehoud verkoop eigen woning te verlengen (informeer naar de voorwaarden). Wanneer je geen eigen woning meer te verkopen hebt en tot koop wenst over te gaan maken we een koop-/aannemingsovereenkomst voor je op.
   
 3. Wat houdt de koop-/aannemingsovereenkomst in?

  In de koop-/aannemingsovereenkomst verplicht de aannemer zich tot het bouwen van de woning en het leveren van de bijbehorende grond. De koper wordt verplicht tot het betalen van o.a. de koopsom. In de overeenkomst staat meestal opgenomen:
  - het voorbehoud van financiering van 2 maanden
  - de opschortende voorwaarden dat de aannemer voldoende verkocht moet hebben, de onherroepelijke bouwvergunning gereed dient te zijn en dat er goedkeuring is van Woningborg. Vaak wordt er een termijn van ca. 6 maanden gehanteerd als uiterste datum na ondertekening van de overeenkomst voor het vervallen van de opschortende voorwaarden.
   
 4. Wanneer start bouw?

  Wanneer de aannemer voldoende heeft verkocht, de onherroepelijke bouwvergunning er is en er goedkeuring is van Woningborg op het plan, kan de brief aan de koper worden gestuurd dat de bouw kan worden ingepland.
   
 5. Wanneer ga je betalen?

  Zodra de aannemer aangeeft dat de bouw gaat starten en je de financiering rond hebt met de bank, kun je een afspraak met de notaris maken om de grond te laten passeren. Zodra de hypotheekakte is gepasseerd bij de overdracht moet je aan de bank - in principe al tijdens de bouw - het volledige bedrag aan rente over het geleende bedrag gaan betalen. Hier kan echter door de bank een rentebedrag van worden afgetrokken wat de bank jou weer betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. U betaalt op deze manier uitsluitend rente over het opgenomen geld.
IMG_8473.JPG
IMG_8478.JPG
IMG_8469.JPG
IMG_8479.JPG
IMG_8470.JPG
IMG_8476.JPG
IMG_8477.JPG
IMG_8471.JPG
IMG_8472.JPG
IMG_8475.JPG
IMG_8474.JPG
IMG_8480.JPG